Publications

Export 86 results:[Tagged][BibTex]
Filters: author is P.
2015
Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, ter Kuile, M.M., Spinhoven, Ph. , Klinische Psychologie. Theorieen en psychopathologie , Houten, p.291-314, (2015)

Export: Tagged BibTex
2001
Behandelingsstrategieën bij somatoforme stoornissen, Spinhoven, Ph., Bouman, T.K. & Hoogduin, C.A.L. (Eds.) , Houten/Diegem, (2001)

Export: Tagged BibTex
De betekenis van experimenteel geheugenonderzoek voor herinneringen aan trauma, Spinhoven, Ph; Nijenhuis, E. R.S; Dyck, R. van , Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 2001-2002, Issue Eds., Houten/Diegem, p.51-70, (2001)

Export: Tagged BibTex
De relatie tussen cognitieve copingstrategieën en symptomen van depressie, angst en suïcidaliteit., Garnefski, N.; Kraaij, V. Spinhoven, Ph. , , Gedrag Gezondheid: Tijdschrift voor Psychologie en Gezondheid, Volume angst en s, p.29, 148-158, (2001)

Export: Tagged BibTex
Hypnose, Spinhoven, Ph. , Handboek Integratieve Psychotherapie., Issue Ed., Leusden, p.45-58, (2001)

Export: Tagged BibTex
2000
Handleiding van de Nederlandse Temperament en Karakter Vragenlijst, Duijsens, I.J. Spinhoven, Ph. , , Leiderdorp, (2000)

Export: Tagged BibTex
Somatoforme stoornissen, Hoogduin, C. A.L; Spinhoven, Ph. Hagenaars, M. , , Psychopathologie deel 1 Basisbegrippen, Issue Ed., Houten/Diegem, p.277-312, (2000)

Export: Tagged BibTex
Combinatie van medicatie en psychotherapie bij depressie: een overzicht, Blom, M. B.J; Jonker, K.; Haffmans, P.M.J. Spinhoven, Ph. , , Tijdschrift voor Psychiatrie, Volume 42, p.399-408, (2000)

Export: Tagged BibTex
Het verband tussen coping en herstel na klinische behandeling van anorexia nervosa, Bloks, H.; Spinhoven, Ph; Callewaert, I.; Willemse-Koning, C. Turksma, A. , , Directieve Therapie, Volume 20, p.42-58, (2000)

Export: Tagged BibTex
Idolen van de klinisch psycholoog, Spinhoven, Ph. , De Psycholoog, Volume 35, p.160-166, (2000)

Export: Tagged BibTex
Richtlijnen voor klinische diagnostiek van DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen, Verheul, R.; Brink, W. van den, Spinhoven, Ph. Haringsma, R. , , Tijdschrift voor Psychiatrie, Volume 42, p.409-422, (2000)

Export: Tagged BibTex
1999
Cognitieve therapie bij depressies, Dyck, R. van Spinhoven, Ph. , , Handboek Stemmingsstoornissen, Issue Eds., Maarssen, p.287-303, (1999)

Export: Tagged BibTex
Cognitieve gedragstherapie voor niet-cardiale pijn op de borst - een gerandomiseerde gecontroleerde trial, Peski-Oosterbaan, A.S. van, Spinhoven, Ph,; Rood, Y. van, Does, A.J.W. van der Rooijmans, H.G.M. , , Pijn Informatorium, (1999)

Export: Tagged BibTex
Effect moet blijken. Een onderzoek naar het voorspellen van het behandeleffect bij chronische hoofdpijnpatiënten, Kuile, M.M. ter Spinhoven, Ph. , , Nuchtere psychiatrie, Issue Eds., Houten/Diegem, p.182-200, (1999)

Export: Tagged BibTex
Hypnose, Spinhoven, Ph. , Klinische Psychologie, Issue Ed., p.222-226, (1999)

Export: Tagged BibTex
Idolen van de klinisch psycholoog, Spinhoven, Ph. , Leiden, (1999)

Export: Tagged BibTex
Interpersoonlijke psychotherapie, Spinhoven, Ph. Dyck, R. van , , Handboek stemmingsstoornissen, Issue Ed., Maarssen, p.278-286, (1999)

Export: Tagged BibTex
Nuchtere psychiatrie, Hengeveld, M.W.; Spinhoven, Ph.; Van Dyck, R.; Zitman, F.G. (Eds.) , Houten/Diegem, (1999)

Export: Tagged BibTex
Onverklaarde lichamelijke klachten, Spinhoven, Ph., Hemert, A.M. van & Hengeveld, M.W. (Eds.). , Leiden, (1999)

Export: Tagged BibTex
Protocollaire behandeling van patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten: Cognitieve gedragstherapie, Speckens, A. E.M; Spinhoven, Ph. Rood, Y. van , , Protocollaire behandeling in de ambulante geestelijke gezondheidszorg 2., Issue Eds., Houten/Diegem, p.199-227, (1999)

Export: Tagged BibTex
Cognitive change following cognitive therapy for non-cardiac chest pain, Van Peski-Oosterbaan, A. S; Spinhoven, Ph; Van der Does, A.J.W. , Bruschke, A.V.G. Rooijmans, H.G.M. , , Psychotherapy and psychosomatics, Volume 68, p.214-220, (1999)

Export: Tagged BibTex
De ontwikkeling van de Nederlandse Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst (TCI-105), Duijsens, I. J; Spinhoven, Ph; Verschuur, M.J. Eurelings-Bontekoe, E.H.M. , , Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Volume 54, p.276-283, (1999)

Export: Tagged BibTex
Herwonnen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen tijdens de jeugd, Spinhoven, Ph. Dyck, R. van , , Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Volume 143, p.1136-1140, (1999)

Export: Tagged BibTex
1998
Cognitieve en neuropsychologische modellen van de posttraumatische stress-stoornis, Spinhoven, Ph. , Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stress-stoornisse, p.11-24., (1998)

Export: Tagged BibTex
De invloed van traumatische ervaringen op de herinnering, Spinhoven, Ph. , Ontmoetingen. Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap, Volume 4, Issue Eds., p.39-48, (1998)

Export: Tagged BibTex